mLabel etikettsystem

Et system for merking, logistikk og rapportering ombord i fiskeflåten.

Mer enn en etikett

mLabel er brukervennlig og moderne løsning for merking av produkt ombord i fartøyet. Vi tilbyr løsninger for både manuell og automatisk påføring av etiketter.

Finn ut mer
Statistikk og rapporter

mLabel gir mannskapet og kontoret på land full oversikt over fangst og lokasjoner ombord på båtene. Data gjort tilgjengelig for analyse, innrapportering og dataeksport.

Finn ut mer
Sikkerhet og fleksiblitet

En sikkert og fleksibel løsning med enkel integrasjon mot andre systemer på fabrikkdekk og rapporteringsverktøy. Support er tilgjengelig gjennom fjernaksess 24 timer i døgnet, syv dager i uken.

Finn ut mer
Mer enn en etikett

Enkel betjening og automatikk

mLabel er enkel og effektiv løsning for merking av produkter ombord i fartøyet. Vi tilbyr løsninger for både manuell og automatisk påføring av etiketter.

Med mLabel ombord forenkles og effektiviseres merking og logistikk slik at mannskapet har mer tid til andre oppgaver.

Systemet er utviklet i tett samarbeid med fiskerene for at bruken skal være enkel og samtidig dekke alle behovene ombord og på land.

Systemet gir brukeren en god oversikt fra fangsten kommer ombord til den er plassert i fryserommet. Rapporter og filer for eksport kan genereres fra både skjermene i fabrikken og fra kontor og bro.

Med en moderne plattform kan vi tilby integrasjon mot andre systemer. For eksempel samkjøring mot resten av fabrikken, vekter og gradere.

Statistikk og rapporter

Fangstoversikt for hele flåten

mLabel gir mannskapet og kontoret på land full oversikt over fangst- og inventar ombord på båtene. Data gjort tilgjengelig for enklere analyse, innrapportering og dataeksport.


Rapporter kan generes og skrives ut ombord i båtene, i tillegg kan data overføres til mLabel sky-løsningen som er tilgjengelig for alle med internettilgang og nettleser. Skyløsningen kan åpnes nærmest uansett hvor du er i verden, og på alle flater. Datamaskin, nettbrett og mobil.

Dine data er trygge i mLabel skyen. All kommunikasjon mellom båt og sky samt sky og bruker er kryptert og beskyttet med sikker pålogging.

Har du lyst å prøve?

Klikk på "Logg på" eller følg lenken login.mlabel.no og registrer deg for å opprette en demo-konto.

Sikkerhet og fleksibilitet

Alltid til stede

En sikkert og fleksibel løsning med enkel integrasjon mot andre systemer på fabrikkdekk og rapporteringsverktøy. Med fjernaksess er hjelpen aldri langt unna, døgnet rundt.

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en hyggelig label-prat!